Jäivätkö tehtäväsi viimeksi kesken? Jatka kirjautumalla
Syötä henkilökohtainen ID ja salasanasi palataksesi tehtäviin

Tehtäväni

Johdanto

Tehtävät

1. Arvot

+ Lue lisää - Pienennä
Haluamme työelämältä erilaisia asioita. Toiveemme ja arvomme ovat siis erilaisia. Arvot vaikuttavat siihen, mihin haluamme suuntautua ja millaisia päätöksiä teemme. Arvot auttavat meitä myös pohtimaan, miten tyytyväisiä olemme vallitsevaan elämäntilanteeseen ja niihin olosuhteisiin, joissa elämme. Arvot määrittävät ajatuksemme hyvästä elämästä ja ohjaavat tavoitteidemme asettamista. Tässä teemassa voit pohtia työhön liittyviä arvojasi ja työn merkitystä itsellesi.

2. Osaaminen

+ Lue lisää - Pienennä
Kyky sanoittaa omaa osaamista on yksi keskeisimmistä työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Osaamista karttuu opinnoissa, töissä, järjestötehtävissä, kansainvälisessä vaihdossa, harrastuksissa ja yleensä elämänkokemuksen kautta. Osaaminen koostuu tiedoista ja taidoista, mutta myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyy paljon osaamista. Tässä teemassa voit pohtia omia taitojasi ja osaamistasi sekä harjoitella osaamisesi sanoittamista.

3. Itseluottamus

+ Lue lisää - Pienennä
Itseluottamus on asenteista, kokemuksista ja tunteista koostuva uskomusten kokonaisuus, joka on ajassa muuttuvaa. Itseluottamus on keskeistä muuttuvassa työelämässä. Se linkittyy usein muihin ilmiöihin ja sitä sanoitetaan yleensä vain lyhyesti. Itseluottamus liittyy myös rohkeuteen, omien vahvuuksien näkemiseen ja itsensä arvostamiseen riippumatta suorituksista. Itseluottamus ilmenee sinnikkyytenä ja toimintakyvyn säilyttämisenä vastoinkäymisissä, kykynä kohdata omia vajavaisuuksia ja käsitellä niitä. Tämän teeman tehtävien avulla voit keskittyä arvioimaan niitä tekijöitä, joista sinun itseluottamuksesi rakentuu, ja pohtia sitä, miten voisit vahvistaa itseluottamustasi.

4. Verkostot

+ Lue lisää - Pienennä
Jokainen meistä tarvitsee elämänsä aikana toisten tarjoamaa tietoa ja inhimillistä tukea. On tärkeää, että ympärillämme on meille tärkeitä ihmisiä, tsemppareita, vertaisia sekä ihmisiä, joiden kanssa jaamme samoja kiinnostuksen kohteita. Verkostomme koostuvat sekä vahvemmista siteistä perheisiimme, ystäviimme ja harrastus- tai työtovereihimme että heikommista linkeistä ihmisiin, joita emme tunne niin hyvin tai jotka ovat esimerkiksi ystäviemme tuttuja. Tämän teeman tehtävien avulla voit pohtia verkostoihin liittyviä kysymyksiä ja hahmottaa omaa verkostoasi.

5. Mahdollisuudet

+ Lue lisää - Pienennä
Työelämä on täynnä mahdollisuuksia! On suuntia, jotka ovat tyypillisiä jollekin tietylle koulutustaustalle, ja on myös epätavallisempia vaihtoehtoja. Sitten on vielä tallaamattomia polkuja – mahdollisuuksia, joita kukaan ei ole vielä keksinyt saati kokeillut. Tämän teeman tehtävien avulla voit perehtyä omiin mahdollisiin tulevaisuuspolkuihisi. Voit tutkailla eri vaihtoehtoja, tutustua sinua kiinnostaviin työnkuviin sekä peilata niitä omiin toiveisiisi ja sinulle tärkeisiin arvoihin. Uskalla unelmoida suuria!

6. Päätöksenteko

+ Lue lisää - Pienennä
Tulevaisuuden rakentaminen on kykyä tehdä opintoja ja työuraa koskevia valintoja ja päätöksiä. Päätöksentekoon liittyy myös vaihtoehtojen rajaamista ja poissulkemista sekä aikatauluttamista. Olemme hyvin erilaisia päätösten tekijöinä ja arvotamme asioita eri tavoin. Päätöksemme voivat olla järjellä perusteltavissa, kokemuksen osoittamia tai sydämen sanelemia. Tämän teeman tehtävien avulla voit miettiä, millainen sinä olet päätöksen tekijänä ja millaiset henkilöt ja asiat vaikuttavat päätöstesi tekemiseen. Voit myös pohtia, miten voit vahvistaa päätöksen tekemisen taitojasi.

7. Työelämään

+ Lue lisää - Pienennä
Perinteinen yhden työuran käsite on muuttunut. Moni tekee matkaa tulevaisuuteensa opintojen, työelämän ja henkilökohtaisen elämän siirtymissä monien vaiheiden kautta. On tärkeää rakentaa omaa opintopolkuaan tulevaisuuden työelämä huomioiden. On myös hyvä oppia markkinoimaan omaa osaamistaan. Työelämään verkostoituminen ja työnhaku on mahdollista monien kanavien kautta. Tämän teeman tehtävien avulla voit suunnitella askeleita tulevaisuuteen ja tehdä itsellesi toimintasuunnitelman kohti toiveittesi työelämää.

Pohdintatehtävät

Minun urapolkuni

+ Lue lisää - Pienennä
Töissä.fi-kertomuksissa on kerrottu erilaisista urapoluista ja näiden pohjalta on mahdollista löytää erilaisia uratyyppejä.

Minun urateemani

+ Lue lisää - Pienennä
Tämän pohdintatehtävän avulla voit työstää urateemaa, joka kyselyn perusteella askarrutti sinua eniten. Voit myös pohtia jo tekemääsi teemaa, joka vaatii vielä lisäpaneutumista ja ajatusten selkiyttämistä. Voit myös pureutua teemoihin läheisesti liittyviin aihealueisiin ja kirjoittaa esimerkiksi motivaatiosta, omista voimavaroista ja niiden riittämisestä, osaamisestasi ja sen markkinoinnista, työn ja muun elämän yhdistämisestä, jännittämisestä, elämäntilanteesi pulmista tai jostakin muusta aiheesta, joka koskettaa sinua henkilökohtaisesti.